بیست و چهارم خرداد (روز اردو) مصادف با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری

برای دانلود تمامی عکس ها می توانید فایل های فشرده زیر را دانلود نمایید.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم