از آنجا که خیری مقداری از هزینه برخی از لوح های فشرده را تقبل کرده اند، برخی از لوح ها با تخفیف عرضه می شود.

1- سیر تحصیل و تحقیق در فلسفه و عرفان: 1000 تومان

2- بدایه الحکمه دوره اول: 1000 تومان

3- بدایه الحکمه دوره اول و دوم: 1300 تومان

4- بدایه الحکمه دوره سوم و جامع(تلفیق سه دوره): 1300 تومان

5- نهایه الحکمه: 1300 تومان

6- تکمله نهایه الحکمه(تا پایان سال تحصیلی 95-94): 1300 تومان

7- تاریخ فلسفه: 1300 تومان

8- اسفار اربعه (دوره اول تدریس اسفار) - جلد اول: 1300 تومان

9- تنقیح الاسفار(دوره دوم تدریس اسفار) - جلد اول : 1300 تومان

10- تنقیح الاسفار جلد دوم(تا پایان سال تحصیلی 95-94): 1300 تومان

11- اشارات و تنبیهات: 1300 تومان

12- حکمت اشراق: 1300 تومان

13- بحث های آزاد فلسفی: 1300 تومان

14- نشست و میزگردها(تا پایان سال تحصیلی 94-93): 1000 تومان

15- تاملاتی در باب فهم قرآن: 1300 تومان

16- آثاراخلاقی-عرفانی حضرت امام رحمه الله علیه(تا پایان سال تحصیلی 95-94):1200 تومان

17- رساله الولایه : 1000 تومان (تا پایان سال تحصیلی 95-94) تمام شد.

18- دوره فشرده عرفان نظری: 1300 تومان

19- عرفان نظری (بر اساس کتاب مبانی و اصول عرفان نظری استاد یزدانپناه): 1300 تومان

20- تمهید القواعد: 1300 تومان

نکته اول:«تمهید القواعد» و «عرفان نظری» (بر اساس کتاب مبانی ...) تنها در صورت دارا بودن شرایط داده می شود.لذا پیش از درخواست این دو با بنده تماس بگیرید.

نکته دوم: تفاوت بدایه دوره اول با بدایه ای که در آن دوره اول و دوم با هم می باشند، کیفیت کمی بالاتر اولی است؛ و نیز تفاوت اسفار دوره قدیم به صورت دو دی وی دی با اسفار دور قدیم در یک دی وی دی، کیفیت کمی بالاتر اولی می باشد.

قیمت دوره کامل(12لوح فشرده، با عدم احتساب لوح های تمام شده) 

و بدون محاسبه هزینه پست: 15000 تومان

********

روند تهیه لوح های فشرده

برای دوستان خارج از قم

گام اول : انتخاب لوح فشرده و جمع قیمت لوح ها

گام دوم : محاسبه هزینه ارسال

پست سفارشی 8000 تومان و پست پیشتاز 9000 تومان

گام سوم : واریز هزینه ها

واریز هزینه لوح فشرده به همراه هزینه ارسال به شماره حساب:


0339478128001

شماره کارت: 6037997264218257

بانک ملی

به نام: علی صابری

گام چهارم : پیامک کردن

-       نام

-       عنوان لوح فشرده انتخابی و تعداد

-      آدرس

-       کدپستی

به شماره : 09128510375