سلام دوست عزیز

اگر علاقمندید که از درس «تمهید القواعد» استاد استفاده کنید، باید

«نهایه الحکمه» علامه طباطبایی

و

«مبانی و اصول عرفان نظری» استاد یزدانپناه

را قبلا خوانده باشید.

در صورت گذراندن مباحث فوق، برای گرفتن رمز با بنده تماس بگیرید.

از همکاری شما

متشکریم