طرح درس نسبت عرفان و تشیع

مقدمه درس «فصوص الحکم» محقق قیصری

سال تحصیلی 96-95

تهیه و تنظیم

آقای داب زاده

دریافت

در صورت داشتن سوال یا نکته ای می توانید با شماره 09153047002 تماس بگیرید.