با سلام

 

چند نکته :

-    این طرح درس ها شخصی بوده و تحت نظارت حضرت استاد نمی باشد.

-   این متون، ویرایش نخست می باشند لذا در صورت داشتن انتقادات ظاهری، ساختاری و محتوایی با کمال میل پذیرا هستیم.

-    در این طرح درس ها سعی شده است تا جای امکان تمام مطالب کلاس منتقل گردد و چیزی از قلم نماند.

-    عزیزان می توانند نظرات خود را یا از طریق وبلاگ و یا پست الکترونیکی به اطلاع برسانند.

-    همچنین در صورتی که دیگر دوستان طرح درس هایی را نگاشته اند، باحفظ مالکیت معنوی می توانند در این وبلاگ در اختیار دیگران بگذارند.