عزیزانی که در قم هستند می توانند دروس استاد امینی نژاد را از مراکز زیر تهیه نمایند:

1- بانک اطلاعات

آدرس: خیابان ارم، جنب پاساژ قدس، پاساژ نامی، بانک اطلاعات

جناب آقای هنر دوست (09121535339)

2- نرم افزاری قدس

آدرس:خیابان ارم، قبل از چهارراه شهدا، جنب موسسه مالی و اعتباری مهر، داخل زیر زمین، نرم افزاری قدس

جناب آقای طاهری (09123519429)

    

نکته 1: قیمت های ارائه شده در اینترنت کمی کمتر از قیمت فروشگاه می باشد.

نکته 2: سه مجموعه «نشست ها و میزگردها» «عرفان نظری» و «تمهید» در این فروشگاه ها عرضه نمی شود.