آواز پر جبرئیل

وبلاگی برای طالبان علم

۱۱ مطلب با موضوع «طرح درس های فلسفی_عرفانی :: اسفار اربعه» ثبت شده است

طرح درس اسفار اربعه (جلد اول) - دوره دوم

با سلام

 

چند نکته :

-    این طرح درس ها شخصی بوده و تحت نظارت حضرت استاد نمی باشد.

-   این متون، ویرایش نخست می باشند لذا در صورت داشتن انتقادات ظاهری، ساختاری و محتوایی با کمال میل پذیرا هستیم.

-    در این طرح درس ها سعی شده است تا جای امکان تمام مطالب کلاس منتقل گردد و چیزی از قلم نماند.

-    عزیزان می توانند نظرات خود را یا از طریق وبلاگ و یا پست الکترونیکی به اطلاع برسانند.

-    همچنین در صورتی که دیگر دوستان طرح درس هایی را نگاشته اند، باحفظ مالکیت معنوی می توانند در این وبلاگ در اختیار دیگران بگذارند.

۰ نظر

فصل نهم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل هشتم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل هفتم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل ششم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل پنجم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل چهارم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل سوم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل دوم از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

فصل اول از منهج اول (در احوال نفس وجود)

۰ نظر

مقدمه مراحل مسلک اول از سفر اول

۰ نظر