ببب

آخرین بروز رسانی 

یکشنبه هفتم اردیبهشت ماه

یک هزار سیصد و نود و هفت

تمامی فایلها بعد از تاریخ فوق در ویدرس بروز شده است.

با سلام ضمن عرض تبریک سال جدید همه فایل‌های دروس جاری در ویدرس قرار داده می شوند و هرگونه پرسش و پاسخ نیز در انجمن خواهد بود:
دروس جاری:

1- اسفار جلد  3


http://vdars.com/?p=2769

2- مصباح الهدایه

‌هر گونه بحث و گفتگو در زمینه فلسفه و عرفان در انجمن گفتگوی فلسفه و عرفان اسلامی به آدرس زیر خواهد بود:
لطفاً ابتدا در انجمن عضو شده و سپس سؤال‌های خود را بپرسید.
لینک دروس حضرت استاد:

ردیف

دوره

آدرس در ویدرس

زمان

وضعیت

فایل‌ها

1

بدایه الحکمه دوره اول

http://vdars.com/?p=473

137 ساعت

تکمیل

176 صوت

2

بدایه الحکمه دوره دوم

http://vdars.com/?p=480

176 ساعت

تکمیل

184 صوت

3

بدایه‌الحکمه دوره سوم

http://vdars.com/?p=490

91 ساعت

تکمیل

117 صوت

4

بدایه الحکمه دوره جامع

http://vdars.com/?p=498

173 ساعت

تکمیل

188 صوت

5

نهایه الحکمه

http://vdars.com/?p=326

243 ساعت

تکمیل

310 صوت

6

تکمله نهایه‌الحکمه

http://vdars.com/?p=324

72 ساعت

 تکمیل

92 صوت

7

اسفار جلد اول دوره اول

http://vdars.com/?p=545

246 ساعت

تکمیل

373

8

اسفار اربعه جلد اول دوره دوم تدریس

http://vdars.com/?p=547

286 ساعت

تکمیل

322

9

اسفار اربعه جلد دوم

http://vdars.com/?p=550

138 ساعت

تکمیل

176

10

اسفار اربعه جلد سوم

http://vdars.com/?p=2769

 

 

 

11

امکان علیت فراعلیت

http://vdars.com/?p=565

74 ساعت

تکمیل

81 صوت

35 فایل تقریر

12

سیر تحقیق در فسلفه و عرفان

http://vdars.com/?p=1124

6

تکمیل

9

13

اشارات و تنبیهات

http://vdars.com/?p=316

94 ساعت

تکمیل

134

14

دوره فشرده ویدئویی عرفان نظری

http://vdars.com/?p=2238

 

 

 

15

تمهید القواعد

http://vdars.com/?p=557

154

تکمیل

174

16

فصوص الحکم بخش 1

http://vdars.com/?p=2162

 

 

 

17

مقدمات 12 گانه فصوص الحکم بخش2 

http://vdars.com/?p=2233

 

تکمیل

 

18

فصوص الحکم بخش 3

http://vdars.com/?p=2502

 

تکمیل

 

19

فصوص الحکم بخش 4

http://vdars.com/?p=2367

 

در حال انجام

 

20

اصالت وجود

http://vdars.com/?p=563

15 ساعت

تکمیل

14 صوت

14 تقریر

21

تأملاتی در باب فهم قرآن

http://vdars.com/?p=1177

36

در جریان

33

22

مبانی و اصول عرفان نظری

http://vdars.com/?p=554

78

تکمیل

60

23

حکمت اشراق

http://vdars.com/?p=540

53 ساعت

تکمیل

63 صوت

13 فایل ورد

24

عرفان و اجتماع: مقدمه مصباح‌الهدایة

http://vdars.com/?p=2777

 

تکمیل

 

25

مصباح الهدایه

http://vdars.com/?p=2349

 

ادامه در سال جاری

 

26

آداب الصلوه

http://vdars.com/?p=575

44

در جریان

49

27

آیین‌های سلوکی از نگاه مشروعیت دینی ویدئو

http://vdars.com/?p=2193

 

تکمیل

 

28

ظرفیت‌شناسی حکمت متعالیه کلام +ویدئو

http://vdars.com/?p=2199

 

تکمیل